SPIE, spoločná vízia budúcnosti

 

SPIE Elektrovod, a. s. pôsobí na trhu viac ako 70 rokov. V rámci integrovaného európskeho trhu a postupujúceho procesu obchodnej globalizácie chceme zostať spoľahlivou, stabilnou a konkurencieschopnou dodávateľskou firmou pôsobiacou v energetickom sektore. 


naše služby 2

Naše služby

o nás

O nás

naše práce 2

Naše projekty

V SPIE Elektrovod budujeme energetické diela slúžiace na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie. Základom úspechu našej práce sú schopnosti našich pracovníkov a odborníkov, ktorí sú realizátormi aj tých najnáročnejších projektov a stavieb s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.

 

Adresa

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

Kontakt

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: elektrovod@elvba.sk

Identifikačné údaje

IČO: 36 863 513
DIČ: 20 228 40 127
IČ DPH: SK20 228 40 127