Všeobecné obchodné podmienky   

Aktuálne Všeobecné obchodné podmienky platné k 04.10.2021

Dodanie tovaru

pre Slovenskú republiku

Download
Dodanie diela

pre Slovenskú republiku

Download
Dodání zboží

pre Českú republiku

Download
Dodaní díla

pre Českú republiku

Download

Staršie Všeobecné obchodné podmienky

VOP SPIE ELEKTROVOD a.s. Slovenská republika- platné k 04.05.2021

VOP SPIE ELEKTROVOD a. s. Česká republika - platné k 04.05.2021