Kontakty

Slovenská republika

SPIE Elektrovod, a.s.
Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovenská republika

Tel.: +421 2 502 51 111
E-mail: elektrovod@elvba.sk

IČO: 36 863 513
IČ DPH: SK2022840127

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel Sa, Vložka číslo 5058/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Jakub Kolesár – Predseda predstavenstva
Ing. Karol Slaninka – Podpredseda predstavenstva
V mene Spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom Spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.

Prokuristi:
Bc. Jiří Rozmarín
Mgr. Katarína Darášová
Ing. Tatiana Tekeľová

Spoločnosť zaväzujú súhlasnými prejavmi vôle jeden prokurista a jeden člen predstavenstva.

 

Česká republika

SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Traťová 574/1
619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 533 440 463
E-mail: elektrovod@elvba.sk

IČO: 62161172
DIČ: CZ680029381

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 9525

Vedúci odštepného závodu Brno:
Bc. Jiří Rozmarín

 

 

 

Predstavenstvo spoločnosti

 

GENERÁLNY RIADITEĽ

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

FINANČNÝ RIADITEĽ

Ing. Karol Slaninka
podpredseda predstavenstva

Výrobný úsek

 

RIADITEĽ ÚSEKU ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

Jiří Rozmarín
prokurista

RIADITEĽ ÚSEKU ROZVODNÍ A ELEKTROMONTÁŽÍ

Ing. Michal Macko

Obchodno-technický úsek

 

OBCHODNÝ RIADITEĽ

David Kubala

TECHNICKÝ RIADITEĽ

Ing. Tatiana Tekeľová

Personálne oddelenie

 

HR MANAŽÉR

Mgr. Katarína Darášová
prokurista

 

Organizačný útvar

SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno