Kontakty

ADRESA

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

KONTAKT

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: elektrovod@elvba.sk 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 863 513 
DIČ: 20 228 40 127
IČ DPH: SK20 228 40 127

Predstavenstvo spoločnosti

 

GENERÁLNY RIADITEĽ

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

FINANČNÝ RIADITEĽ

Ing. Karol Slaninka
podpredseda predstavenstva

Výrobný úsek

 

RIADITEĽ ÚSEKU ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

Jiří Rozmarín
prokurista

RIADITEĽ ÚSEKU ROZVODNÍ A ELEKTROMONTÁŽÍ

Ing. Michal Macko

Obchodno-technický úsek

 

OBCHODNÝ RIADITEĽ

David Kubala

TECHNICKÝ RIADITEĽ

Ing. Tatiana Tekeľová

Personálne oddelenie

 

HR MANAŽÉR

Mgr. Katarína Darášová
prokurista

 

Organizačný útvar

SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno