Kontakty

Predstavenstvo spoločnosti

 

GENERÁLNY RIADITEĽ

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

FINANČNÝ RIADITEĽ

Ing. Karol Slaninka
podpredseda predstavenstva

ADRESA

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

KONTAKT

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: elektrovod@elvba.sk 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 863 513 
DIČ: 20 228 40 127
IČ DPH: SK20 228 40 127

Výrobný úsek

 

RIADITEĽ ÚSEKU ROZVODNÍ A ELEKTROMONTÁŽÍ

Jiří Rozmarín
prokurista

Obchodno-technický úsek

 

OBCHODNÝ RIADITEĽ

Bc. David Kubala

TECHNICKÝ RIADITEĽ

Ing. Tatiana Tekeľová

Personálne oddelenie

 

HR MANAŽÉR

Mgr. Katarína Darášová
prokurista

 

Organizačný útvar

SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno