Kontakty

Slovenská republika

SPIE Elektrovod, a.s.
Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovenská republika

Tel.: +421 2 502 51 111
E-mail: elektrovod@elvba.sk

IČO: 36 863 513
IČ DPH: SK2022840127

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel Sa, Vložka číslo 5058/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Jakub Kolesár – Predseda predstavenstva
Ing. Karol Slaninka – Podpredseda predstavenstva
V mene Spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom Spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.

Prokuristi
Mgr. Katarína Darášová
Ing. Michal Macko
Ing. Tatiana Tekeľová                                                                                          Bc. Jiří Rozmarín

Spoločnosť zaväzujú súhlasnými prejavmi vôle jeden prokurista a jeden člen predstavenstva.

 

Česká republika

SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Traťová 574/1
619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 533 440 463
E-mail: elektrovod@elvba.sk

IČO: 62161172
DIČ: CZ680029381

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 9525

Vedúci odštepného závodu Brno:
Bc. Jiří Rozmarín

 

 

 

Predstavenstvo spoločnosti

 

GENERÁLNY RIADITEĽ

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

FINANČNÝ RIADITEĽ

Ing. Karol Slaninka
podpredseda predstavenstva

Výrobný úsek

 

RIADITEĽ ÚSEKU ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

Bc. Jiří Rozmarín
prokurista

RIADITEĽ ÚSEKU ROZVODNÍ A ELEKTROMONTÁŽÍ

Ing. Michal Macko
prokurista

Obchodno-technický úsek

 

TECHNICKÝ RIADITEĽ

Ing. Tatiana Tekeľová
prokurista

Úsek projekcie

 

RIADITEĽ ÚSEKU PROJEKCIA

Ing. Tomáš Bálint

Personálne oddelenie

 

RIADITEĽ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Mgr. Katarína Darášová
prokurista

 

Organizačný útvar

SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno