Rozvodne a elektromontáže

 Stavby rozvodní a elektromontáže

Patria k hlavným činnostiam core businessu našej spoločnosti

V úseku sa zameriavame na budovanie elektrických staníc a rozvodní pre prevádzkovateľov prenosových  sústav, distribučné spoločnosti, ale aj investorov veľkých priemyselných celkov. Personálne aj technicky sme vybavení na vykonávanie všetkých požadovaných činností s využitím vlastných kapacít. A to od technickej prípravy výroby až po komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky. Rozsah prác zahŕňa aj odstraňovanie porúch či záručné opravy a pozáručný servis podľa požiadaviek klientov.

 

RIADITEĽ ÚSEKU

Ing. Michal Macko
michal.macko@elvba.sk
prokurista

000008
000004

Elektromontážne práce

 • výstavba, údržba a opravy 
 • modernizácia a rekonštrukcia
 • elektroinštalácia a elektromontážne práce
 • inštalácia riadiacich a informačných systémov
 • uvádzanie do prevádzky
 • montáž optických káblov a prislúchajúceho zariadenia
 • priemyselné a fotovoltaické inštalácie 
 • záručný a pozáručný servis

 

Stavebné práce

 • búracie a rekonštrukčné práce
 • opravy stavebných konštrukcií
 • dodávky stavebných časti rozvodní a transformovní
 • rekonštrukcia a opravy oplotenia, osvetlenia, kanalizácie, ciest a okolia
 • uzemnenie rozvodní a transformovní
 • montáž káblových kanálov,chráničiek a káblových šiacht 

Technická kontrola a ochrany

 • zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadení
 • zabezpečenie vstupných a výstupných kontrol a funkčných skúšok
 • uvádzanie do prevádzky
 • kontrola kvality montovaných zariadení
 • montáž meradiel a meranie elektrických veličín
 • vypracovanie revíznych správ
 • oživovanie, parametrizácia a uvedenie ochrán do prevádzky
 • spolupracovanie pri nábehu riadiacich systémov
 • zabezpečenie elektrotechnických auditov
 • zabezpečenie a kontrola pri montáži meracích transformátorov prúdu a napätia 

 

 

Dodávky pre elektrárne

 • pokládka a pripájanie kabeláže
 • certifikovanie a sprievodná dokumentácia v rámci dodávky
 • pripájanie zariadení a rozvádzačov
 • kontrola kabeláže
 • zabezpečenie revíznych činností
 • demontáž a elektromontáž
 • dodanie zariadení a funkčných celkov

Elektronabíjačky

 
 • Inštalácia a stavba elektronabíjačiek
 • Servisné práce

Zariadenia, na ktoré sa zameriavame

 • zariadenia od 6 kv po 400 kV
 • rozvodne a elektrické stanice spolu so zariadeniami
 • transformovne
 • budovy spoločných prevádzok
 • elektrárne a teplárne
 • priemyselné závody
 • elektrické časti systémov tepelných rozvodov