Projekcia

Projektové činnosti v oblasti stavby elektrických vedení

  • Projektová dokumentácia pre VVN V1945/1946 - výměna vedení Běchovice - Ríčany
  • Dokumentácia pre realizáciu výmeny izolátorových závesov a vodičov na vedení V 425 Križovany-V.Ďur
  • Projektové činnosti pre stavbu "2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder - štátna hranica SR-Maďarsko"
  • Kompletní projektová dokumentace pre stavbu obnova V371/V372 Ostrov-Vrešová

Projektové činnosti v oblasti stavby rozvodní a elektromontáži

  • Inžinierska a projektová činnosť realizovaná pre stavbu: "Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu"
  • Projektová dokumentace pre stavbu "Rekonstrukce 110 kV rozvodne Hranice"
  • Projektová dokumentace pre stavbu " Lískovec, obnova rozvodny 110 kV"
  • Projektová dokumentácia pre "Borský Svätý Jur - výstavba novej elektrickej stanice"