Elektrické vedenia

Stavby elektrických vedení

Sú jednou z hlavných činností core businessu našej spoločnosti

V úseku zabezpečujeme výstavbu elektrických vedení pre prevádzkovateľov prenosových sústav a distribučné spoločnosti. V prípade potreby dokážeme minimalizovať výpadky dodávok elektrickej energie – havarijné opravy realizujeme pomocou dočasného vedenia (tzv. by-pass systémom). Zameriavame sa hlavne na vedenia od 22 kV až po 400 kV.

RIADITEĽ ÚSEKU

Bc. Jiří Rozmarín
jiri.rozmarin@spieelv.cz
prokurista

000014
000005
000005

Stavba elektrických vedení

 • rekonštrukcia, opravy a údržba elektrických vedení
 • výstavba elektrických vedení od 22 kV po 400  kV
 • rekonštrukcia elektrických vedení zosilením alebo výmenou častí konštrukcií
 • výstavba anténnych stožiarov a meteostožiarov
 • montáž optiky vo fázových vodičoch
 • inštalácia optických telekomunikačných trás
 • stavba základových konštrukcií

Ostatné činnosti

 • diagnostika elektrických vedení
 • meranie optických komnikačných trás
 • uvádzanie do prevádzky
 • zabezpečenie záručného a pozáručného servisu
 • zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok