Naše stavby

Referencie

Naše piliere v SPIE Elektrovod stoja na odbornosti a profesionálnosti každého zamestnanca. Skúsenosti a zručnosti sú hodnoty, ktoré zaručujú dôveru zo strany každého klienta či zadávateľa stavby. Aj to je dôvod, prečo sme v SPIE Elektrovod realizovali mnoho veľkých ale aj menších lokálnych a zahraničných projektov, súvisiacich prevažne s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou elektrických vedení či rozširovaní elektrických rozvodní a príbuzných zariadení.

 

Nájdete u nás referencie pre tieto oblasti:

 

oprava elektrického vedenia
Stavby elektrických vedení
rozvodňa,vedenie
Stavby rozvodní a elektromontáže
Projekcia
Projekcia