Certifikáty

 

Oblasť integrovaného systému manažérstva v našej spoločnosti v Slovenskej aj Českej republike audituje medzinárodný certifikačný a inšpekčný orgán  TÜV NORD CERT GmbH so sídlom v Essene, ktorý vydal CERTIFIKÁTY s platnosťou  od 20/09/2022 do 19/09/2025 pre:

  • Systémy manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001: 2015
  • Systémy manažérstva Environmentu podľa normy EN ISO 14001: 2015
  • Systémy manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001: 2018.
Certifikáty TUV NORD
> viac

 

Certifikačný orgán Výskumný ústav zváračský v Bratislave, v súlade so splnením požiadaviek normy STN EN ISO 3834-2 vydal pre našu spoločnosť Certifikát pre oceľové zvárané konštrukcie, oceľové stožiare a hliníkové rúrové vodiče, s platnosťou od 14/04/2020  do  13/04/2023.

Certifikáty VUZ
> viac

 

Certifikačný orgán STAVCERT v Prahe, vydal Certifikát pre zhodu výroby a montáže oceľových konštrukcií, triedy EXC 3, v súlade s požiadavkami normy ČSN EN 1090-2: 2019,  s platnosťou od 13/04/2023 do 14/04/2026, tiež  Certifikát zhody systému riadenia výroby na konštrukčné dielce pre oceľové konštrukcie podľa STN EN 1090-2: 2020, trieda EXC 3 a STN EN ISO 1090-1+A1: 2012,  platný od 05/02/2021 nepretržite do zmien.

Certifikáty STAVCERT
> viac

 

Certifikáty Environmentu (obalov a neobalových výrobkov) boli SPIE Elektrovod udelené na základe spolupráce s NATUR - PACK - organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, prostredníctvom ktorej si plníme zákonné povinnosti súvisiace s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov.

Certifikáty NATUR-PACK
> viac