Ako sa ťahali vodiče na elektrickom vedení V423?

Modernizácia prebiehala na 400 kV elektrickom vedení v celkovej dĺžke 25,28 km so 79 stožiarmi. V tejto etape modernizácie prebiehala výmena stožiarových konštrukcií a základov, ťahali sa nové fázové vodiče, vymieňali sa izolátorové závesy, zemniace lano a KZL. Vedenie V423 križuje diaľnice D1 a D2, cesty I., II., a III. triedy, železničnú trať a vedenia nižšej napäťovej úrovne.

Pozrite si vo videu pracovníkov zo SPIE Elektrovod ako ťahali a ukotvovali vodiče.

 

Chcete sa dozvedieť viac?

 

Nezabudnite navštíviť náš Instagram