Odstránenie havárie po tornáde pri českej diaľnici D2

 

Chcete sa dozvedieť viac?

 

Nezabudnite navštíviť náš Instagram

 

Uvedomovali sme si, že výhra vo verejnej súťaži je „len“ prvý krok k dosiahnutiu náročného cieľa  - stavba 8 stožiarov so striktným a extrémne krátkym časovým rozmedzím určeným pre výstavbu, a to 10/21 – 01/22.  Po oznámení, že naša ponuka bola vybraná ako najvhodnejšia, sme sa začali na jednotlivých oddeleniach naplno venovať prípravám. Od inžinierskych činností zabezpečujúcich oznamovanie a riešenie podmienok pre vstupovanie na pozemky cez vytyčovanie podzemných zariadení. Taktiež sme uskutočnili jednania spojené so zabezpečením našich prác ponad diaľnicu D2. Zabezpečili sme potrebný materiál a jeho včasné dodanie o približnom objeme 440 m3 betónovej zmesi,  92 149 kg novej oceľovej konštrukcie a jej opatrenie náterovým systémom, ktorý spotrebuje cca 1 616 kg náterových hmôt. Súčasne s obstarávaním potrebného materiálu a služieb prebiehali činnosti spojené so zriadením staveniskovej skládky, navážaním všetkých potrebných mechanizmov, náradia a vybavenia.

V takomto štádiu pripravenosti stavby nastupuje viac ako 70 rokov zdokonaľované know-how SPIE Elektrovodu, a.s. Prostredníctvom našich kvalifikovaných, zodpovedných a pre takto špecificky náročnú úlohu zapálených pracovníkov nastal deň 02.11.2021, kedy sa fyzicky zahájila naša činnosť a pohyb na stavbe. Od tej chvíle sme mali všetko vo svojich vlastných rukách a jasný cieľ – do 31.01. 2022 odovzdať do užívania prevádzkyschopné dielo.

Počasie bolo príznačné na 11. mesiac roka – sychravé, miestami polojasné ale ešte stále priaznivé v tom, že teplota sa držala v plusových hodnotách. Práce sme začali vytýčením stožiarových miest a zahájením výkopových prác, nakoľko sme si uvedomovali príchod zimy a s tým spojené zhoršenie pracovných podmienok. O našej dobrej pripravenosti a organizovanosti svedčí fakt, že už 04.11.2021, dva dni po nástupe na stavbu, sme vykonali prvé betonáže na podpernom bode číslo 144 a každým dňom bol viditeľný náš postup a napredovanie.

Presne dva týždne po nástupe na stavbu začali na staveniskovú skládku prichádzať nákladné automobily s prvými dodávkami oceľovej konštrukcie a izolátorov. Po vykonaní kontroly dodaného materiálu sme začali pripravovať jednotlivé diely oceľovej konštrukcie a prideľovať ich ku konkrétnym stožiarovým číslam, kompletizovať spojovací materiál a vyvážať ho do terénu. Na konci novembra, kedy počasie bolo nepríjemnejšie a dni kratšie, nastúpila prvá skupina pracovníkov na montáž oceľovej konštrukcie. Nové oceľové konštrukcie rástli stabilným tempom tak, aby sme splnili cieľ pre rok 2021 – do Vianoc zmontovať a postaviť všetkých osem stožiarov.

Vďaka odhodlaniu a usilovnosti všetkých pracovníkov zúčastnených na stavbe, aj napriek už decembrovému počasiu a s myšlienkami na vianočné obdobie, sme v postupe prác nepoľavili. Už 17.12. 2021 sme zahájili stavbu kompletným postavením štyroch stožiarov. O tri dni na to sme stavanie ukončili postavením posledného, ôsmeho stožiara. Keďže do Vianoc ostávalo ešte pár dní, vykonali sme lezeckú kontrolu na postavených stožiaroch a odstránili prípadné zistené nedostatky.

Vianočné voľno ubehlo veľmi rýchlo a keďže termín odovzdania diela bol striktne stanovený, nedovolili sme si ostávať doma viac ako bolo nevyhnutné. Už 03.01.2022 sme začali práce vešaním izolátorových závesov na stožiare. Súčasne sme pripravovali techniku, mechanizmy a materiál potrebný k rozvinovaniu vodičov. 06.01.2022 naši pracovníci začali s rozvinovaním ťažných lán v poli, kotvením stožiarových konštrukcií a ďalšími úkonmi, ktoré bolo potrebné vykonať pred samotným rozvinutím vodičov. 10.01.2022 naštartovali naše rozvinovacie súpravy – brzda / naviják a tornádom zničený úsek vedenia V497 začal dostávať svoju pôvodnú, prevádzkyschopnú podobu. Aj keď teploty už boli mínusové počas celého dňa, naši pracovníci úctyhodne každý deň vystupovali na chladné oceľové konštrukcie do výšok, aby mohli vykonávať montážne práce spojené s uchyteniami fázových vodičov a zemniacich lán v  mraze a vetre. Aj pri takto sťažených podmienkach sme boli schopní rozvinovať ťažné laná a následne aj fázové vodiče so zemniacimi lanami ponad diaľnicu D2 „Brno - Bratislava“.

Práce ponad diaľnicu boli sprevádzané s nutným ale minimálnym zásahom do prevádzky. V rámci splnenia termínu odovzdania sme práce kombinovali s čo najkratším resp. žiadnym prestojom tak, aby na seba nadväzovali čo najefektívnejšie. Činnosti a pracovníkov sme rozdeľovali na viacero samostatných skupín. Kým jedna skupina po rozvinutí vodičov v prvom úseku sťahovala mechanizmy na ďalší úsek, iná skupina ukončovala kotevné izolátorové závesy. Nasledovalo svorkovanie nosných uchytení na nosných stožiaroch, montovanie výstražných markerov, osádzanie leteckých číslovacích alebo výstražných tabúl, chystanie materiálu a náradia na montáž prepojov a montáž dištančných trojrozperiek.

Úlohu sme úspešne splnili včas a  31.01.2022 sme odovzdali prevádzkyschopné dielo vyhotovené v požadovanej kvalite a bez závad. Svedčia o tom aj viaceré kontroly zástupcov investora a koordinátora BOZP v priebehu stavby, ktorých výsledok bol vždy kladný, čo nás samozrejme nesmierne teší.