Vyhlásenie spoločnosti SPIE Elektrovod k rozhodnutiu Protimonopolného úradu SR

Vyhlásenie spoločnosti SPIE Elektrovod k rozhodnutiu Protimonopolného úradu SR

Protimonopolný úrad SR uložil pokutu a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní štyrom spoločnostiam, vrátane SPIE Elektrovod. Prípad sa týka zákazky v hodnote 38 miliónov eur od štátnej Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) na prestavbu rozvodne v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Na zákazku bolo vyhlásené verejné obstarávanie v marci 2016 a ponuky boli predložené v decembri 2016. V roku 2017 bola zákazka pridelená konzorciu spoločností Alter Energo a SAG Elektrovod (teraz SPIE Elektrovod).  Rozhodnutie sa týka verejného obstarávania, ktoré predchádzalo akvizícii spoločnosti SAG Elektrovod skupinou SPIE.

Rozhodnutie nie je konečné a podlieha súdnemu preskúmaniu. Podľa nášho názoru je rozhodnutie vecne nesprávne a nezákonné. Spoločnosť SPIE napadne toto rozhodnutie pred správnymi súdmi. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní preto nemá právne účinky. Spoločnosť SPIE Elektrovod je presvedčená o sile svojich argumentov a jednoznačne popiera akúkoľvek účasť na karteli alebo na akomkoľvek inom druhu porušenia hospodárskej súťaže.

Keďže konanie bude pokračovať pred správnym súdom, spoločnosť SPIE Elektrovod nebude v tejto súvislosti vydávať žiadne ďalšie vyhlásenia.