Kontakty

Organizačné zložky

SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno

 

VEDÚCI ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU BRNO

Bc. Jiří Rozmarín

ADRESA

Traťová 1
619 00 Brno
Česká republika

KONTAKT

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: elektrovod@elvba.sk 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 62161172 
DIČ: CZ680029381