Rozvodne a elektromontáže

Naše zrealizované projekty:


000010

Slovenská republika

 • Údržba elektrickej stanice Spišská Nová Ves
 • Údržba elektrickej stanice Stupava 
 • Elektrická stanica Bystričany 
 • Rekonštrukcia elektrickej stanice Hurbanovo
 • Prechod rozvodne P. Biskupice na rozvodňu nového typu
 • Súbor energetických stavieb pre el. stanicu Žabí Majer

Česká republika

 • Elektrická stanica Slavětice
 • Obnova transformovny Kolín 
 • Výstavba nové transformovny Třebovice
 • Transformovna Pehlřimov 
 • Nová rozvodňa Vítkov 
 • Transformovna Čechy-Střed - doplnění uzemňovačů