Welche Dienstleistung suchen Sie?

Špeciálne činnosti

Technická kontrola a ochrany

 • zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadení
 • zabezpečenie vstupných a výstupných kontrol a funkčných skúšok
 • uvádzanie do prevádzky
 • kontrola kvality montovaných zariadení
 • montáž meradiel a meranie elektrických veličín
 • vypracovanie revíznych správ
 • oživovanie, parametrizácia a uvedenie ochrán do prevádzky
 • spolupracovanie pri nábehu riadiacich systémov
 • zabezpečenie elektrotechnických auditov
 • zabezpečenie a kontrola pri montáži meracích transformátorov prúdu a napätia 

Dodávky pre elektrárne

 • pokládka a pripájanie kabeláže
 • certifikovanie a sprievodná dokumentácia v rámci dodávky
 • pripájanie zariadení a rozvádzačov
 • kontrola kabeláže
 • zabezpečenie revíznych činností
 • demontáž a elektromontáž
 • dodanie zariadení a funkčných celkov

Výroba rozvádzačov

 • vypracovanie harmonogramu prípravy a realizácie výroby rozvádzačov
 • vypracovanie technickej dokumentácie
 • zabezpečenie a riadenie procesu výroby rozvádzačov