Kontakty

Obchodný úsek

 

OBCHODNÝ RIADITEĽ PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Ing. Augustín Arnold

OBCHODNÝ RIADITEĽ PRE ČESKÚ REPUBLIKU

Bc. David Kubala

TECHNICKÝ RIADITEĽ


Ing. Tatiana Tekeľová

ADRESA

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

KONTAKT

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: elektrovod@elvba.sk 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 863 513 
DIČ: 20 228 40 127
IČ DPH: SK20 228 40 127