Kontakty

Predstavenstvo spoločnosti

 

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Ing. Jakub Kolesár
člen predstavenstva

RIADITEĽ PRE EKONOMIKU A FINANCIE

Ing. Karol Slaninka
člen predstavenstva

RIADITEĽ PRE STRATÉGIU A ROZVOJ

Ing. Jaroslaw Waleza, MBA
člen predstavenstva

ADRESA

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

KONTAKT

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: elektrovod@elvba.sk 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 863 513 
DIČ: 20 228 40 127
IČ DPH: SK20 228 40 127

Obchodný úsek

 

Výrobný úsek

 

Organizačný útvar

SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno