Kontakty

Výrobný úsek

 

RIADITEĽ ÚSEKU ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

Ing. Tibor Kovalík
Prokurista

RIADITEĽ ÚSEKU ROZVODNÍ A ELEKTROMONTÁŽÍ

Jiří Rozmarín
Prokurista

ADRESA

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

KONTAKT

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: elektrovod@elvba.sk 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 863 513 
DIČ: 20 228 40 127
IČ DPH: SK20 228 40 127